Hướng dẫn thanh toán online dùng thẻ Visa/Master, ATM, Internet Banking


Bước 1: Sau khi đã xem thông tin về mặt hàng, bạn ấn vào nút “Mua ngay”.
 
Bước 2: Chọn hình thức "Thanh toán online sử dụng thẻ Visa, Master Card, thẻ ATM, tài khoản có Internet Banking"

Bước 3: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, rồi chọn số lượng sản phẩm cần mua, sau đó ấn vào nút “Tiếp tục”.
Trong trường hợp đã đăng nhập, bạn sẽ được cộng điểm thưởng khi mua hàng thành công. Bạn có thể Sử dụng thông tin cá nhân như đã đăng ký hoặc điền thông tin khác bằng cách chọn Dùng thông tin khác

Bước 4: Xem kỹ lại các thông tin cá nhân đã khai báo cũng như thông tin hàng hóa, sau đó xác nhận đã đọc các quy định và điều khoản rồi ấn vào nút “Thanh toán” và chuyển sang Bước 5

Bước 5: Chọn loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM mà mình đang sở hữu.