Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 179 | Còn: 21 phiếu
Đã mua: 50 | Còn: 150 phiếu
Đã mua: 37 | Còn: 163 Phiếu
Đã mua: 31 | Còn: 169 phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 1 phiếu
Đã mua: 4 | Còn: 196 phiếu
Đã mua: 58 | Còn: 142 Phiếu
Đã mua: 20 | Còn: 180 phiếu
Đã mua: 66 | Còn: 134 phiếu
Đã mua: 12 | Còn: 188 Phiếu
Đã mua: 27 | Còn: 173 Phiếu
Đã mua: 53 | Còn: 147 phiếu
Đã mua: 55 | Còn: 45 Phiếu
Đã mua: 59 | Còn: 141 phiếu
Đã mua: 3 | Còn: 197 phiếu
Đã mua: 25 | Còn: 175 1 phiếu
Đã mua: 5 | Còn: 195 Phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 phiếu
Đã mua: 76 | Còn: 124 Phiếu
Đã mua: 22 | Còn: 178 phiếu
Đã mua: 19 | Còn: 181 phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 phiếu
Đã mua: 18 | Còn: 182 phiếu
Đã mua: 39 | Còn: 561 Phiếu
Đã mua: 52 | Còn: 148 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 Phiếu
Đã mua: 74 | Còn: 526 phiếu
Đã mua: 51 | Còn: 149 Phiếu
Đã mua: 23 | Còn: 177 phiếu
Đã mua: 13 | Còn: 187 phiếu
Đã mua: 14 | Còn: 186 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 500 Phiếu
Đã mua: 3 | Còn: 497 Phiếu
Đã mua: 52 | Còn: 948 Phiếu
Đã mua: 95 | Còn: 205 Phiếu
Đã mua: 65 | Còn: 135 Phiếu
Đã mua: 17 | Còn: 183 Phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 Phiếu
Đã mua: 106 | Còn: 94 Phiếu
Đã mua: 62 | Còn: 138 Phiếu
Đã mua: 1424 | Còn: 76 Phiếu
Đã mua: 41 | Còn: 159 Phiếu
Đã mua: 68 | Còn: 132 Phiếu
Đã mua: 136 | Còn: 264 Phiếu
Đã mua: 37 | Còn: 163 Phiếu
Muachung on Google+