Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 843 | Còn: 1157 Phiếu
Đã mua: 356 | Còn: 444 Phiếu
Đã mua: 107 | Còn: 193 Phiếu
Đã mua: 149 | Còn: 351 Phiếu
Đã mua: 177 | Còn: 123 phiếu
Đã mua: 119 | Còn: 381 Phiếu
Đã mua: 91 | Còn: 109 Phiếu
Đã mua: 92 | Còn: 208 phiếu
Đã mua: 92 | Còn: 208 Phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 130 phiếu
Đã mua: 149 | Còn: 251 phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 63 | Còn: 137 Phiếu
Đã mua: 46 | Còn: 154 Phiếu
Đã mua: 88 | Còn: 112 Phiếu
Đã mua: 23 | Còn: 177 Phiếu
Đã mua: 24 | Còn: 176 phiếu
Đã mua: 104 | Còn: 196 Phiếu
Đã mua: 109 | Còn: 191 Phiếu
Đã mua: 330 | Còn: 270 phiếu
Đã mua: 299 | Còn: 201 phiếu
Đã mua: 114 | Còn: 186 Phiếu
Đã mua: 123 | Còn: 177 Phiếu
Đã mua: 71 | Còn: 329 phiếu
Đã mua: 211 | Còn: 289 Phiếu
Đã mua: 332 | Còn: 168 Phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 phiếu
Đã mua: 7 | Còn: 193 phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 130 Phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 phiếu
Đã mua: 39 | Còn: 161 phiếu
Đã mua: 5 | Còn: 195 Phiếu
Đã mua: 83 | Còn: 117 phiếu
Đã mua: 131 | Còn: 269 Phiếu
Đã mua: 150 | Còn: 150 Phiếu
Đã mua: 152 | Còn: 148 phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 85 | Còn: 115 Phiếu
Đã mua: 33 | Còn: 167 Phiếu
Đã mua: 59 | Còn: 241 Phiếu
Đã mua: 56 | Còn: 144 phiếu
Đã mua: 280 | Còn: 220 phiếu
Đã mua: 125 | Còn: 375 phiếu
Đã mua: 115 | Còn: 85 1 phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 phiếu
Đã mua: 1 | Còn: 199 phiếu
Đã mua: 88 | Còn: 312 Phiếu
Đã mua: 63 | Còn: 137 phiếu
Đã mua: 96 | Còn: 104 phiếu
Đã mua: 1 | Còn: 199 phiếu
Đã mua: 115 | Còn: 285 Phiếu
Đã mua: 34 | Còn: 166 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 phiếu
Đã mua: 27 | Còn: 173 Phiếu
Đã mua: 97 | Còn: 103 Phiếu
Đã mua: 341 | Còn: 459 Phiếu
Đã mua: 244 | Còn: 156 Phiếu
Đã mua: 379 | Còn: 121 Phiếu
Đã mua: 104 | Còn: 196 Phiếu
Đã mua: 302 | Còn: 298 Phiếu
Đã mua: 179 | Còn: 421 Phiếu
Đã mua: 263 | Còn: 237 Phiếu
Muachung on Google+