Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 839 | Còn: 1161 Phiếu
Đã mua: 329 | Còn: 471 Phiếu
Đã mua: 197 | Còn: 303 Phiếu
Đã mua: 40 | Còn: 160 Phiếu
Đã mua: 86 | Còn: 114 Phiếu
Đã mua: 38 | Còn: 162 phiếu
Đã mua: 77 | Còn: 123 Phiếu
Đã mua: 42 | Còn: 258 phiếu
Đã mua: 22 | Còn: 178 Phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 Phiếu
Đã mua: 279 | Còn: 221 phiếu
Đã mua: 111 | Còn: 289 Phiếu
Đã mua: 123 | Còn: 377 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 phiếu
Đã mua: 29 | Còn: 171 phiếu
Đã mua: 289 | Còn: 211 Phiếu
Đã mua: 146 | Còn: 154 phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 29 | Còn: 171 Phiếu
Đã mua: 135 | Còn: 165 Phiếu
Đã mua: 151 | Còn: 349 Phiếu
Đã mua: 308 | Còn: 292 phiếu
Đã mua: 190 | Còn: 210 phiếu
Đã mua: 103 | Còn: 197 Phiếu
Đã mua: 119 | Còn: 381 Phiếu
Đã mua: 86 | Còn: 314 Phiếu
Đã mua: 291 | Còn: 109 Phiếu
Đã mua: 80 | Còn: 120 Phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 130 phiếu
Đã mua: 176 | Còn: 124 phiếu
Đã mua: 92 | Còn: 208 phiếu
Đã mua: 92 | Còn: 208 Phiếu
Đã mua: 138 | Còn: 262 phiếu
Đã mua: 8 | Còn: 192 phiếu
Đã mua: 37 | Còn: 163 Phiếu
Đã mua: 23 | Còn: 177 phiếu
Đã mua: 85 | Còn: 215 Phiếu
Đã mua: 105 | Còn: 195 Phiếu
Đã mua: 109 | Còn: 191 Phiếu
Đã mua: 287 | Còn: 213 phiếu
Đã mua: 58 | Còn: 342 phiếu
Đã mua: 105 | Còn: 195 Phiếu
Đã mua: 56 | Còn: 144 Phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 phiếu
Đã mua: 4 | Còn: 196 1 phiếu
Đã mua: 27 | Còn: 173 Phiếu
Đã mua: 33 | Còn: 167 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 86 | Còn: 114 phiếu
Đã mua: 121 | Còn: 279 Phiếu
Đã mua: 90 | Còn: 110 Phiếu
Đã mua: 172 | Còn: 328 Phiếu
Đã mua: 329 | Còn: 471 Phiếu
Đã mua: 220 | Còn: 180 Phiếu
Đã mua: 365 | Còn: 135 Phiếu
Đã mua: 103 | Còn: 197 Phiếu
Đã mua: 651 | Còn: 549 Phiếu
Đã mua: 317 | Còn: 283 Phiếu
Đã mua: 90 | Còn: 310 Phiếu
Đã mua: 300 | Còn: 300 Phiếu
Đã mua: 179 | Còn: 421 Phiếu
Đã mua: 263 | Còn: 237 Phiếu
Muachung on Google+