Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 813 | Còn: 1187 Phiếu
Đã mua: 327 | Còn: 373 phiếu
Đã mua: 244 | Còn: 556 Phiếu
Đã mua: 105 | Còn: 395 Phiếu
Đã mua: 125 | Còn: 75 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 106 | Còn: 194 Phiếu
Đã mua: 52 | Còn: 248 Phiếu
Đã mua: 36 | Còn: 264 1 phiếu
Đã mua: 36 | Còn: 164 Phiếu
Đã mua: 142 | Còn: 58 Phiếu
Đã mua: 56 | Còn: 244 Phiếu
Đã mua: 28 | Còn: 372 phiếu
Đã mua: 72 | Còn: 128 phiếu
Đã mua: 107 | Còn: 193 Phiếu
Đã mua: 36 | Còn: 164 phiếu
Đã mua: 69 | Còn: 131 phiếu
Đã mua: 356 | Còn: 444 Phiếu
Đã mua: 167 | Còn: 333 Phiếu
Đã mua: 95 | Còn: 305 phiếu
Đã mua: 42 | Còn: 258 phiếu
Đã mua: 71 | Còn: 129 Phiếu
Đã mua: 3 | Còn: 197 phiếu
Đã mua: 94 | Còn: 206 phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 phiếu
Đã mua: 72 | Còn: 328 Phiếu
Đã mua: 55 | Còn: 245 Phiếu
Đã mua: 126 | Còn: 174 phiếu
Đã mua: 189 | Còn: 311 phiếu
Đã mua: 73 | Còn: 127 Phiếu
Đã mua: 63 | Còn: 237 Phiếu
Đã mua: 184 | Còn: 316 Phiếu
Đã mua: 143 | Còn: 257 phiếu
Đã mua: 72 | Còn: 328 Phiếu
Đã mua: 90 | Còn: 210 Phiếu
Đã mua: 200 | Còn: 300 phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 118 | Còn: 282 Phiếu
Đã mua: 225 | Còn: 275 Phiếu
Đã mua: 9 | Còn: 191 Phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 Phiếu
Đã mua: 98 | Còn: 402 Phiếu
Đã mua: 16 | Còn: 184 Phiếu
Đã mua: 160 | Còn: 240 Phiếu
Đã mua: 125 | Còn: 375 Phiếu
Đã mua: 49 | Còn: 151 phiếu
Đã mua: 107 | Còn: 93 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 phiếu
Đã mua: 123 | Còn: 177 1 phiếu
Đã mua: 64 | Còn: 136 Phiếu
Đã mua: 99 | Còn: 401 Phiếu
Đã mua: 85 | Còn: 215 Phiếu
Đã mua: 91 | Còn: 209 Phiếu
Đã mua: 225 | Còn: 175 Phiếu
Đã mua: 88 | Còn: 312 Phiếu
Đã mua: 109 | Còn: 391 Phiếu
Đã mua: 44 | Còn: 156 phiếu
Đã mua: 139 | Còn: 461 Phiếu
Đã mua: 116 | Còn: 384 Phiếu
Đã mua: 62 | Còn: 338 Phiếu
Đã mua: 126 | Còn: 374 phiếu
Đã mua: 238 | Còn: 262 1 phiếu
Đã mua: 271 | Còn: 229 Phiếu
Đã mua: 265 | Còn: 335 phiếu
Đã mua: 217 | Còn: 283 Phiếu
Đã mua: 177 | Còn: 523 Phiếu
Đã mua: 181 | Còn: 419 Phiếu
Muachung on Google+