Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 812 | Còn: 1188 Phiếu
Đã mua: 301 | Còn: 499 Phiếu
Đã mua: 163 | Còn: 237 phiếu
Đã mua: 27 | Còn: 173 phiếu
Đã mua: 30 | Còn: 170 phiếu
Đã mua: 103 | Còn: 197 Phiếu
Đã mua: 193 | Còn: 7 phiếu
Đã mua: 162 | Còn: 138 phiếu
Đã mua: 81 | Còn: 319 Phiếu
Đã mua: 99 | Còn: 201 Phiếu
Đã mua: 283 | Còn: 117 Phiếu
Đã mua: 42 | Còn: 358 phiếu
Đã mua: 235 | Còn: 265 phiếu
Đã mua: 111 | Còn: 289 Phiếu
Đã mua: 42 | Còn: 258 phiếu
Đã mua: 137 | Còn: 363 Phiếu
Đã mua: 76 | Còn: 224 Phiếu
Đã mua: 9 | Còn: 191 phiếu
Đã mua: 140 | Còn: 260 phiếu
Đã mua: 91 | Còn: 209 phiếu
Đã mua: 194 | Còn: 306 Phiếu
Đã mua: 79 | Còn: 121 Phiếu
Đã mua: 73 | Còn: 127 Phiếu
Đã mua: 22 | Còn: 178 Phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 Phiếu
Đã mua: 121 | Còn: 379 phiếu
Đã mua: 275 | Còn: 225 phiếu
Đã mua: 286 | Còn: 214 Phiếu
Đã mua: 134 | Còn: 166 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 phiếu
Đã mua: 26 | Còn: 174 Phiếu
Đã mua: 134 | Còn: 166 Phiếu
Đã mua: 295 | Còn: 305 phiếu
Đã mua: 148 | Còn: 152 Phiếu
Đã mua: 126 | Còn: 374 Phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 130 Phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 130 phiếu
Đã mua: 92 | Còn: 208 Phiếu
Đã mua: 76 | Còn: 224 Phiếu
Đã mua: 104 | Còn: 196 Phiếu
Đã mua: 126 | Còn: 374 Phiếu
Đã mua: 97 | Còn: 103 Phiếu
Đã mua: 168 | Còn: 332 Phiếu
Đã mua: 317 | Còn: 483 Phiếu
Đã mua: 351 | Còn: 149 Phiếu
Đã mua: 95 | Còn: 205 Phiếu
Đã mua: 638 | Còn: 562 Phiếu
Đã mua: 313 | Còn: 287 Phiếu
Đã mua: 90 | Còn: 310 Phiếu
Đã mua: 294 | Còn: 306 Phiếu
Đã mua: 175 | Còn: 425 Phiếu
Đã mua: 248 | Còn: 252 Phiếu
Muachung on Google+