Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đang giảm giá
Đã mua: 49 | Còn: 151 Phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 phiếu
Đã mua: 8 | Còn: 192 Phiếu
Đã mua: 19 | Còn: 181 Phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 Phiếu
Đã mua: 9 | Còn: 191 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 4 | Còn: 196 1 phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 Phiếu
Đã mua: 35 | Còn: 165 phiếu
Đã mua: 24 | Còn: 176 phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 Phiếu
Đã mua: 15 | Còn: 185 phiếu
Đã mua: 28 | Còn: 972 Phiếu
Đã mua: 28 | Còn: 172 Phiếu
Đã mua: 86 | Còn: 114 Phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 Phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 phiếu
Đã mua: 93 | Còn: 307 Phiếu
Đã mua: 27 | Còn: 173 Phiếu
Đã mua: 7 | Còn: 193 Phiếu
Đã mua: 0 | Còn: 200 Phiếu
Đã mua: 26 | Còn: 174 Phiếu
Đã mua: 29 | Còn: 171 Phiếu
Đã mua: 16 | Còn: 184 Phiếu
Đã mua: 91 | Còn: 309 Phiếu
Đã mua: 49 | Còn: 151 Phiếu
Đã mua: 37 | Còn: 163 Phiếu
Đã mua: 24 | Còn: 176 phiếu
Đã mua: 18 | Còn: 182 Phiếu
Đã mua: 912 | Còn: 88 Phiếu
Đã mua: 89 | Còn: 111 Phiếu
Đã mua: 19 | Còn: 181 phiếu
Đã mua: 208 | Còn: 92 Phiếu
Đã mua: 262 | Còn: 238 Phiếu
Đã mua: 121 | Còn: 79 Phiếu
Đã mua: 175 | Còn: 25 Phiếu
Đã mua: 29 | Còn: 171 Phiếu
Đã mua: 51 | Còn: 149 Phiếu
Đã mua: 70 | Còn: 330 Phiếu
Đã mua: 194 | Còn: 406 Phiếu
Đã mua: 17 | Còn: 183 Phiếu
Đã mua: 66 | Còn: 334 Phiếu
Đã mua: 93 | Còn: 207 Phiếu
Đã mua: 128 | Còn: 72 Phiếu
Đã mua: 78 | Còn: 322 Phiếu
Đã mua: 51 | Còn: 349 Phiếu
Đã mua: 239 | Còn: 361 Phiếu
Đã mua: 121 | Còn: 279 phiếu
Đã mua: 215 | Còn: 285 Phiếu
Đã mua: 472 | Còn: 528 Phiếu
Đã mua: 354 | Còn: 246 Phiếu
Đã mua: 100 | Còn: 100 Phiếu
Đã mua: 98 | Còn: 302 Phiếu
Đã mua: 317 | Còn: 283 Phiếu
Muachung on Google+