Văn Phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội thông báo lịch mất điện (13/06/2012)

Kính gửi quý khách hàng!

Do sự cố mất điện, nên Văn phòng giao dịch Muachung 152 Phó Đức Chính - Hà Nội tạm thời ngưng hoạt động từ 16h30 ngày 13/06/2012 và sẽ phục vụ trở lại vào 08h ngày 14/06/2012

Các văn phòng giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường, quý khách vui lòng tới các văn phòng giao dịch khác để nhận phiếu và nhận sản phẩm

Xin chân thành cảm ơn quý khách

 

 

Đã mua: 806 | Còn: 1194 Phiếu
Đã mua: 316 | Còn: 384 phiếu
Đã mua: 239 | Còn: 561 Phiếu
Đã mua: 112 | Còn: 388 Phiếu
Đã mua: 78 | Còn: 122 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 102 | Còn: 198 Phiếu
Đã mua: 44 | Còn: 156 phiếu
Đã mua: 33 | Còn: 167 Phiếu
Đã mua: 117 | Còn: 83 Phiếu
Đã mua: 51 | Còn: 249 Phiếu
Đã mua: 24 | Còn: 376 phiếu
Đã mua: 61 | Còn: 139 phiếu
Đã mua: 97 | Còn: 203 Phiếu
Đã mua: 36 | Còn: 164 phiếu
Đã mua: 67 | Còn: 133 phiếu
Đã mua: 54 | Còn: 246 Phiếu
Đã mua: 87 | Còn: 313 phiếu
Đã mua: 42 | Còn: 258 phiếu
Đã mua: 67 | Còn: 133 Phiếu
Đã mua: 352 | Còn: 448 Phiếu
Đã mua: 157 | Còn: 343 Phiếu
Đã mua: 96 | Còn: 204 phiếu
Đã mua: 9 | Còn: 191 phiếu
Đã mua: 2 | Còn: 198 phiếu
Đã mua: 108 | Còn: 192 phiếu
Đã mua: 64 | Còn: 336 Phiếu
Đã mua: 48 | Còn: 252 Phiếu
Đã mua: 144 | Còn: 356 phiếu
Đã mua: 73 | Còn: 127 Phiếu
Đã mua: 63 | Còn: 237 Phiếu
Đã mua: 65 | Còn: 235 Phiếu
Đã mua: 180 | Còn: 320 Phiếu
Đã mua: 72 | Còn: 228 Phiếu
Đã mua: 180 | Còn: 320 phiếu
Đã mua: 98 | Còn: 302 Phiếu
Đã mua: 69 | Còn: 331 Phiếu
Đã mua: 11 | Còn: 189 phiếu
Đã mua: 114 | Còn: 286 Phiếu
Đã mua: 69 | Còn: 131 Phiếu
Đã mua: 10 | Còn: 190 Phiếu
Đã mua: 95 | Còn: 405 Phiếu
Đã mua: 225 | Còn: 275 Phiếu
Đã mua: 159 | Còn: 241 Phiếu
Đã mua: 125 | Còn: 375 Phiếu
Đã mua: 105 | Còn: 95 phiếu
Đã mua: 49 | Còn: 151 phiếu
Đã mua: 117 | Còn: 183 1 phiếu
Đã mua: 6 | Còn: 194 phiếu
Đã mua: 107 | Còn: 393 Phiếu
Đã mua: 53 | Còn: 147 Phiếu
Đã mua: 85 | Còn: 215 Phiếu
Đã mua: 197 | Còn: 203 Phiếu
Đã mua: 83 | Còn: 317 Phiếu
Đã mua: 154 | Còn: 246 phiếu
Đã mua: 107 | Còn: 393 Phiếu
Đã mua: 481 | Còn: 219 Phiếu
Đã mua: 124 | Còn: 476 Phiếu
Đã mua: 116 | Còn: 384 Phiếu
Đã mua: 62 | Còn: 338 Phiếu
Đã mua: 126 | Còn: 374 phiếu
Đã mua: 221 | Còn: 279 1 phiếu
Đã mua: 274 | Còn: 226 Phiếu
Đã mua: 254 | Còn: 346 phiếu
Đã mua: 217 | Còn: 283 Phiếu
Đã mua: 167 | Còn: 533 Phiếu
Đã mua: 179 | Còn: 421 Phiếu
Đã mua: 523 | Còn: 477 Phiếu
Đã mua: 154 | Còn: 346 Phiếu
Đã mua: 62 | Còn: 238 Phiếu
Đã mua: 309 | Còn: 491 Phiếu
Đã mua: 195 | Còn: 205 Phiếu
Đã mua: 312 | Còn: 188 Phiếu
Đã mua: 59 | Còn: 241 Phiếu
Đã mua: 91 | Còn: 209 Phiếu
Đã mua: 99 | Còn: 301 Phiếu
Đã mua: 543 | Còn: 657 Phiếu
Đã mua: 299 | Còn: 301 Phiếu
Đã mua: 256 | Còn: 544 Phiếu
Đã mua: 84 | Còn: 316 Phiếu
Đã mua: 180 | Còn: 320 Phiếu
Đã mua: 432 | Còn: 368 Phiếu
Đã mua: 275 | Còn: 325 Phiếu
Đã mua: 83 | Còn: 417 Phiếu
Đã mua: 175 | Còn: 425 Phiếu
Đã mua: 227 | Còn: 273 Phiếu
Muachung on Google+