Đẳng cấp
Liên hệ
Đặt phòng / Tour
(04) 73068689
ĐT: (04) 73068386
Thời gian làm việc: 9h - 18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7)
Tour biển Hồ Tràm - Bình Châu 1 ngày đưa bạn đến một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Bộ, điểm đến ngày càng quen thuộc với du khách bốn phương.
Giảm 53%
Giá còn 355.000đ
Đã có: 1/200 người mua
Giá còn 435.000đ Đã mua: 6/200
Giá còn 278.000đ Đã mua: 3/200
Kết thúc lúc: 16:38 ngày 22/10/14
Đã có: 21 người mua
Giảm 70%
Giá bán 774.000đ
Giá gốc 2.890.000đ
Kết thúc lúc: 16:37 ngày 22/10/14
Đã có: 8 người mua
Giảm 54%
Giá bán 1.207.000đ
Giá gốc 3.016.000đ
Kết thúc lúc: 16:15 ngày 22/10/14
Đã có: 337 người mua
Giảm 59%
Giá bán 765.000đ
Giá gốc 2.100.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 18/10/14
Đã có: 43 người mua
Giảm 50%
Giá bán 1.850.000đ
Giá gốc 3.870.000đ
Kết thúc lúc: 17:17 ngày 17/10/14
Đã có: 160 người mua
Giảm 50%
Giá bán 2.573.000đ
Giá gốc 6.250.000đ