Đẳng cấp
Liên hệ
Đặt phòng / Tour
(04) 73068689
ĐT: (04) 73068386
Thời gian làm việc: 9h - 18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7)
Sông Lam là khách sạn lý tưởng dành cho quý khách muốn tận hưởng khoảng thời gian giải trí cùng với gia đình, bạn bè...
Giảm 21%
Giá còn 173.000đ
Đã có: 1/200 người mua
Giá còn 355.000đ Đã mua: 40/200
Giá còn 435.000đ Đã mua: 12/200
Giá còn 278.000đ Đã mua: 6/200
Kết thúc lúc: 13:32 ngày 30/10/14
Đã có: 9 người mua
Giảm 43%
Giá bán 174.000đ
Giá gốc 350.000đ
Kết thúc lúc: 11:26 ngày 28/10/14
Đã có: 349 người mua
Giảm 45%
Giá bán 409.000đ
Giá gốc 850.000đ
Kết thúc lúc: 09:37 ngày 28/10/14
Đã có: 127 người mua
Giảm 44%
Giá bán 390.000đ
Giá gốc 800.000đ
Kết thúc lúc: 10:00 ngày 27/10/14
Đã có: 63 người mua
Giảm 50%
Giá bán 365.000đ
Giá gốc 850.000đ
Kết thúc lúc: 10:00 ngày 27/10/14
Đã có: 49 người mua
Giảm 63%
Giá bán 313.000đ
Giá gốc 950.000đ
Muachung on Google+