Đẳng cấp
Liên hệ
Đặt phòng / Tour
(04) 73068689
ĐT: (04) 73068386
Thời gian làm việc: 9h - 18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7)
Đến với Khách sạn Hà Nội Sports - Phòng Standard kèm ăn sáng cho 2 người...
Giảm 34%
Giá còn 300.000đ
Đã có: 111/400 người mua
Giá còn 417.000đ Đã mua: 14/200
Giá còn 383.000đ Đã mua: 35/200
Giá còn 470.000đ Đã mua: 62/200
Kết thúc lúc: 13:46 ngày 24/10/14
Đã có: 116 người mua
Giảm 50%
Giá bán 1.343.000đ
Giá gốc 4.394.000đ
Kết thúc lúc: 17:16 ngày 23/10/14
Đã có: 2 người mua
Giảm 47%
Giá bán 461.000đ
Giá gốc 1.000.000đ
Kết thúc lúc: 14:04 ngày 23/10/14
Đã có: 406 người mua
Giảm 43%
Giá bán 678.000đ
Giá gốc 1.365.000đ
Kết thúc lúc: 10:38 ngày 23/10/14
Đã có: 10 người mua
Giảm 47%
Giá bán 2.550.000đ
Giá gốc 4.800.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 18/10/14
Đã có: 43 người mua
Giảm 50%
Giá bán 1.850.000đ
Giá gốc 3.870.000đ