Đẳng cấp
Liên hệ
Đặt phòng / Tour
(04) 73068689
ĐT: (04) 73068386
Thời gian làm việc: 9h - 18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7)
Đến với Hà Nội cổ kính, dừng chân tại khách sạn Sunset Westlake Ha Noi bên bờ hồ Tây, Phòng Classic cho 2 người đã bao gồm ăn sáng
Giảm 43%
Giá còn 470.000đ
Đã có: 65/200 người mua
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 30/10/14
Đã có: 127 người mua
Giảm 44%
Giá bán 390.000đ
Giá gốc 800.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 25/10/14
Đã có: 405 người mua
Giảm 43%
Giá bán 678.000đ
Giá gốc 1.365.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 25/10/14
Đã có: 246 người mua
Giảm 44%
Giá bán 517.000đ
Giá gốc 1.050.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 25/10/14
Đã có: 99 người mua
Giảm 48%
Giá bán 275.000đ
Giá gốc 525.000đ
Kết thúc lúc: 11:59 ngày 25/10/14
Đã có: 232 người mua
Giảm 44%
Giá bán 687.000đ
Giá gốc 1.400.000đ